Polymatheia

Polymatheia XVII. évfolyam, 2020 1-2. szám

Tisztelt Olvasó!
A Kodolányi János Egyetem folyóirata, a Neveléstörténet mind formájában, mind tartalmában és szerkesztőségének összetételében tizenhat év után megújult és kibővült. A folyóirat fontos  szerepet töltött be a pedagógia és az oktatás területén. Köszönjük a korábbi főszerkesztő, Tölgyesi József áldozatkész munkáját, a szerkesztőbizottság szakmai támogatását. Tevékenységükkel szakmailag ismertté és elismertté tették a folyóiratot nemcsak a szűkebb szakma számára, hanem országosan és a határon túl is, kijelölve és ezzel megalapozva a további célokat az új folyóirat számára.

A Neveléstörténet szellemiségét és mondanivalóját továbbra is megőrzi, tematikájában azonban bővült, ez tette indokolttá a lap nevének változását. A Polymatheia cím immár egy szélesebb tudományos területet fed le. A polymath az angol nyelvben polihisztort jelent, bővebben az individuális kreatív potenciál legfőbb forrásaként használt kifejezés. Az interdiszciplinaritás, a tudományos kreativitás és sokszínűség folyóiratunk alapvető igénye, ami a névválasztásban ugyancsak szerepet játszott.

Lapunk tágabb célja szintézist teremteni, amit az interdiszciplinaritás révén igyekszünk elérni. A folyóirat fórumot kíván adni a szintetizálni és analizálni is képes történettudomány és a kapcsolódó tudományterületek művelői és az erre igényt tartó olvasók számára. A témák a hazai és a nemzetközi művelődéstörténet minden területére kiterjednek, a hagyományos történeti korszakok mindegyikét felölelik. Célunk nem is a tematikus, területi vagy kronológiai szervezőelv, hanem a közös, művelődéstörténeti szemlélet kialakítása. Ez a szemlélet értékrendszerében humanista, politikailag elfogulatlan, és magában foglalja a művelődéstörténet legkülönbözőbb módszertani, elméleti kereteit a mikrotörténelemtől, a kulturális tanulmányokig, a historiográfiától a strukturális elemzésekig.

A szerkesztők

Tanulmányok: