Polymatheia

A folyóirat célja

A POLYMATHEIA Művelődés- és Neveléstörténet a 2004 óta rendszeresen megjelent Neveléstörténet című folyóirat utódja. A folyóirat a művelődéstörténet széles spektrumával foglalkozik az ókortól a modern korig, közöl elméleti és empirikus elemzéseket, valamint magyar és egyetemes történettel is foglalkozik.

A POLYMATHEIA célja, hogy a művelődéstörténet mai elméleti irányait kövesse, nem csupán leíró megközelítéssel, hanem mentalitástörténeti és mikrotörténeti elemzésekkel is szolgálja olvasóit. A folyóirat ugyanakkor szemléletében interdiszciplináris, a történettudományi és neveléstudomány-történeti kutatások mellett jogi, művészettörténeti, hadtudományi, rendészeti, szociológiai, népesedéstudományi, közgazdasági és politikatudományi elemzéseket, kutatási összefoglalókat is közöl, amennyiben azok művelődéstörténeti területre vonatkoznak.