Polymatheia

Somodi Imre: Pusztafalvi Henriette – Takács Zsuzsanna Mária (szerk.): Útitársak. Tanulmánykötet Kéri Katalin tiszteletére. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécs. 2022. 330 o.

Könyvismertetések

Megszoktuk azt, hogy a tudományos élet egy-egy nagy formátumú személyiségének a tiszteletére általában kerek születésnapok alkalmából szokás kiadni ünnepi tanulmánykötetet. Az Útitársak című könyv is ünnepi kötet, amely a kiemelkedő neveléstörténész, Kéri Katalin előtt tiszteleg, mégsem kapcsolódik kerek évfordulóhoz. A kötet valójában az előtt a három évtizedes kimagasló tudományos és oktatói munka előtt hajt fejet, amelyet Kéri Katalin a Pécsi Tudományegyetemen véghezvitt, s amelyet legtömörebben ezzel a kifejezéssel lehetne jellemezni: iskolateremtő. Kéri Katalin ugyanis nem csupán a hazai neveléstörténet-írás megkerülhetetlenül fontos alakja, hanem a Pécsi Tudományegyetem Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszékén, illetve „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskolájában, valamint a Pécsi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságában olyan kiváló szellemi műhelyt hozott létre, amely neveléstörténészek generációit nevelte fel, akiknek kutatói érdeklődését és attitűdjét alapvetően meghatározza az a példa, amelyet mesterüktől, Kéri Katalintól elsajátíthattak.

Teljes cikk letöltése