Polymatheia

Gurzó K. Enikő: Minerva a homlokzaton - Ormós Zsigmond szerepe Magyarország első vidéki múzeumépületének létrejöttében

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.11

Összefoglaló:
Alig egy évvel azután, hogy 1871-ben Ormós Zsigmond elfoglalta Temes vármegye főispáni székét, megalakult a történelmi Magyarország egyik legrégebbi vidéki múzeuma, amelyet Délmagyarországinak neveztek, ezzel jelezve regionális jellegét. A kezdeményező maga a főispán volt, aki saját művészeti kollekciója és régiséggyűjteménye felajánlásával vetette meg a máig prosperáló intézmény alapjait. Célját a vármegye értelmiségeinek és módosabb polgárainak a támogatásával érte el. Társadalmi összefogással hozták létre előbb a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulatot, amelyet minden részletre kiterjedő alapszabályzattal láttak el, majd megalapították a Délmagyarországi Múzeum-egyletet, végül összevonták a kettőt. Így született meg a Délmagyarországi Történeti és Régészeti Múzeumtársulat, amelyhez épületet is rendeltek, miután a vármegye támogatásával felépítettek a belvárosban egy emeletes ingatlant. Ebben már szakszerű védelmet is nyújtottak a műtárgyaknak. Tanulmányomban az intézmény megszületésének a folyamatát tekintem át, kiemelve azokat a személyiségeket, akik hozzájárultak a sikertörténethez. A történelmi eseménnyel a készülő disszertációmban foglalkozom részletesebben.


Kulcsszavak: Temesvár, Ormós Zsigmond, délmagyarországi múzeum, műgyűjtők, művelődéstörténet

Abstract:
One year after Ormós Zsigmond became the government commissioner of Temes county in 1871, the first rural museum building in historical Hungary was built. The institution had a regional character, its name also indicated this: Southern Hungarian Museum. Its establishment was initiated by Ormós, who offered his own collection of art and antiques for this purpose. His aspirations were mainly supported by intellectuals and wealthier citizens. They first created the Southern Hungarian Historical and Archaeological Society with statutes, then founded the Southern Hungarian Museum Association, and finally merged the two. This is how the Historical and Archaeological Museum Society of Southern Hungary was born. The neo-renaissance style museum building was located in the city centre, and its construction was supported by the county administration. In this palace of culture, the artefacts were already provided with professional protection. In my study, I review the steps in which the institution was established and present the people who participated in the success story. I discuss the historical event in more detail in my doctoral dissertation.

Keywords: Timişoara, Sigismund Ormós, Southern Hungarian Museum, art collectors, cultural history

Teljes cikk letöltése