Polymatheia

Vincze Tamás: Magyar arisztokrata hölgyek pedagógiai tevékenysége a 20. század első felében

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.09

Összefoglaló:
A 20. század első felében több arisztokrata hölgy tartott fenn iskolákat, gyermekintézményeket hazánkban, tanulmányomban azonban olyan főnemesi hölgyekről lesz szó, akik nemcsak megalapították és fenntartották az intézményüket, de pedagógiai tevékenységet is végeztek benne. Gróf Jankovich-Bésán Endréné több iskolát is alapított birtokain a gazdafiúk és falusi lányok számára. A pápateszéri Téli Gazdasági Iskolának, amelyben a modern földművelés módszereire tanították a falusi fiúkat, az igazgatói tisztét is ellátta. Ő maga is tartott előadásokat az 1920-ban létrejött iskolában, nyáron pedig személyesen látogatta meg az iskola diákjait.
Gróf Apponyi Franciska a szabadidő-pedagógia egyik hazai úttörőjének is nevezhető. A grófnő 1931-ben Virág Egylet Zebegény (VEZ) névvel hozta létre azt a gyermekegyesületet, amelynek a tagjait értékes és tartalmas délutáni programokkal, mesedélutánokkal, gyakorlati foglalkozásokkal ajándékozta meg. Pécsett báró Mirbach Júlia (okleveles polgári iskolai tanárnő) nyitott a saját házában leányinternátust és egyéves gazdasszonyképző iskolát 1933-ban. Az iskola 1948-ban, az államosítás viharaiban szűnt meg. Mindhárom kezdeményezés jó példa arra, hogy arisztokrata hölgyek nemcsak vagyonukat, de tudásukat, munkaerejüket, idejüket is szívesen állították pedagógiai célok szolgálatába.

Kulcsszavak: arisztokraták mint pedagógusok, 20. század első fele, újító kezdeményezések, gyakorlatias szellemű nevelés

Abstract:
In Hungary in the first half of the 20th century, several schools and children’s institutions were run by aristocratic ladies. My study will focus on aristocratic ladies who not only founded and maintained their institutions, but also actively engaged in pedagogical activities. Countess Endréné Jankovich-Bésán founded a number of schools for farmers’ sons and village girls on her estates. She was also the headmistress of the Winter Farm School in Pápateszér, where village boys were taught modern farming methods. She regularly gave lectures at the school, founded in 1920, and visited pupils in person in the summer. Countess Franciska Apponyi can be regarded as one of the pioneers of leisure education in Hungary. In 1931, the countess founded a children’s association called Virág Egylet Zebegény (VEZ) (Flower Association Zebegény), which provided its members with valuable and meaningful afternoon programmes, story afternoons and practical activities. In 1933, baroness Júlia Mirbach (a certified civil school teacher) launched a boarding school for girls, as well as a one-year school to train homemakers in her own house in Pécs. The school was closed down in 1948 during the tumultuous times of nationalisation. All three initiatives are good examples of how aristocratic ladies were willing to put not only their wealth, but also their knowledge, labour and time at the service of educational goals.

Keywords: aristocrats as educators, first half of the 20th century, innovative initiatives, practice-oriented education

Teljes cikk letöltése