Polymatheia

Szabó Andrea: Gondolatok gróf futaki Hadik András életéről és műveltségéről

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.06

Összefoglaló:
Gróf futaki Hadik András születésének 310. évfordulója 2021-ben volt. Ebben az évben a jeles hadvezér és kiemelkedő státuszt betöltő államférfi emlékére több tanulmány és kiadvány látott napvilágot, valamint ugyanezen évben vette kezdetét a róla szóló mozifilm forgatása is.1 Jelen tanulmányom célja, hogy Hadik András származásáról, műveltségéről és a 18. században betöltött szerepéről olyan összefoglalót készítsek, amely közelebb hossza őt a 21. századi – a kora újkor kiemelkedő személyiségei iránt érdeklődő – olvasókhoz. Korábbi kutatásaim során, melyekben a kora újkor időszakával foglalkoztam, számos esetben felbukkant neve, és szinte minden területen – legyen az politikai, gazdasági vagy hadászati témájú – kikerülhetetlen személyisége a magyar történelemnek. A róla szóló publikációk és a ránk maradt, hosszú évtizedekig vezetett naplói alapján kijelenthető, hogy egy sokoldalú, művelt, a kultúra, a tudományok, valamint a haditechnika iránt élénken érdeklődő és ezen területeken aktívan alkotó férfiú volt. A ránk maradt levéltári forrásoknak köszönhetően nem csupán a róla kialakított képet árnyalhatta a szakirodalom, de az egykor birtokában lévő könyvgyűjteményről is képet kaphatunk.
Kulcsszavak: Hadik András, életrajz, udvari kultúra, hadtörténet, műveltség, könyvtártörténet

Abstract:
The 310th anniversary of the birth of Count András Hadik was in 2021. In this year, several studies and publications were published in memory of the illustrious general and statesman of great status, and the filming of a movie about him began in the same year. The purpose of this study is to provide a summary of András Hadik’s origins, his education and his role in the 18th century, which will bring him closer to the 21st century reader, who is interested in the outstanding personalities of the modern age. In my previous research on the early modern period, I came across his name in many instances, and in almost every field, be it political, economic or military, he was an indispensable figure in Hungarian history. The publications about him and the diaries he left us, which he kept for many decades, reveal a man who was versatile, cultured, keenly interested in culture, science and military technology, and active in these fields. The archival sources that have come down to us have not only helped to clarify the picture of him in the literature, but also to give us an accurate picture of the collection of books he once owned.

Keywords: András Hadik, biography, court culture, military history, literacy, library history

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com