Polymatheia

Harding Noémi: Gazdaság és vallás harca? Az angol Kelet-Indiai Társaság példája

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.1-2.05

Összefoglaló:

Ennek a tanulmánynak a célja némi betekintést nyújtani a gazdaság, a vagyon és a vallás elsőbbségéért és egyensúlyáért való „küzdelembe” a 17. századi Angol Kelet-indiai Társaság működésének tükrében. A vallás létfontosságú volt a korszak mindennapjaiban, és habár a társaság első évszázadának fő küldetése a gazdasági siker volt, morális kötelezettségük volt vigyázni alkalmazottaik „halhatatlan lelkére” és hitére. Az európai evangelizáció fontos volt az adott korszakban, és különböző megoldások születtek, egy ország társaságain belül is, ennek végrehajtására, ameddig erre külön társaságokat létre nem hoztak. Voltak társaságok, amelyek radikálisan próbáltak téríteni, de az Angol Kelet-indiai Társaság egy toleránsabb stratégiát követett a 17. század folyamán. A társaság első évszázadának célja gazdasági érdekeinek biztosítása volt, amelyhez egy bizonyos szintű vallási tolerancia és együttműködés kiépítése is fontos volt. Saját hitéletük fenntartására a lerakatokban és a hajóutakon sokszor külön megrendelésre írt prédikációk és imák készültek, amelyek gyakran összefűzték a gazdasági célokat, a hajózást és a vallást. A társaságnak írt prédikációk egyik fő üzenete az volt, hogy figyelmeztesse a kereskedőket, tengerészeket és alkalmazottakat, hogy még ha tekintélyes vagyonra is tesznek szert, nem szabad megfeledkezniük keresztény értékeikről.

Kulcsszavak: 17. század, Angol Kelet-indiai Társaság, gazdaság, kereskedelem, vallás, prédikációk

Abstract:
This article aims to shed some light on the “struggle” for priority and balance between 17th century religion, economy and wealth, through the eyes of the English East India Company. Religion was an important part of everyday life in the era. In their first century, the Company’s quest for economic success was also paired with the moral obligation to look after their “eternal souls” and religion. The question of European evangelisation was also important in the era and led to different solutions, even within one nation’s trading companies. There were companies that radically tried to evangelise, though the English East India Company followed a more tolerant strategy in the 17th century. The English East India Company’s aim in their first century was to secure their economic interest and to ensure this, one important measure was to embrace a level of religious tolerance and cooperation. It was also important to maintain their own faith in the factories and during the adventerous voyages to obtain their goods. The Company ordered sermons and prayers, in which the writers tended to connect economical goals, navigation and religion. One of the aims of the sermons that were written for the Company was to warn the merchants, sailors and employees that although they may possibly gain fortunes, they should not forget about their Christian values.

Keywords: 17th century, English East India Company, economy, trade, religion, sermons

Teljes cikk letöltése