Polymatheia

Ács Marianna: Egy rendkívüli forrásgyűjtemény – Tüskés Tiborné Szemes Anna (1930–2020) középiskolai magyartanár emlékezete dokumentumokban. „Drága Tanárnő!” Irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából (1949–1997). Emlékezések (2019, 2021). Reci

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.1-2.08

E kötet emléket állít Tüskés Tiborné Szemes Anna,1 a 20. század második felében tevékenykedő középiskolai magyartanár tanári életútjának.
Műfaját tekintve unikális forrásgyűjtemény e könyv, melyet a Tanárnő fia, Tüskés Gábor irodalomtörténész és unokája, Tüskés Anna irodalom- és művészettörténész válogattak össze és rendeztek kötetté abból a hagyatékból, melyet a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára őriz.

Teljes cikk letöltése