Polymatheia

Pál István: Az ügyvivő sajtókapcsolata. Bernard Gwertzman esete a magyar hírszerzéssel

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.1-2.03

Összefoglaló:


Miután 1963-ban a legfontosabb nyugati-európai országok többsége nagyköveti szintre emelte a diplomáciai viszonyt a Magyar Népköztársasággal (MNK), Radványi János washingtoni ügyvivő arra a (lehetetlen) feladatra vállalkozott, hogy egyidejűleg közvetítsen a vietnámi háború hadviselő felei között és érje el a magyar–amerikai kapcsolatok helyrehozatalát. Céljai elérésében számított az államszocializmus iránt valamelyest megértő / kevésbé ellenséges amerikai újságírók fiatal generációjára, amelyet pl. Bernard Gwertzman képviselt. Ám amint kiderült, hogy Péter János külügyminiszter rendezési tervét Ho Si Minh egyáltalán nem támogatja, az ügyvivő kiábrándult az államszocialista rendszerből, és átállt az Egyesült Államokhoz. Ez pedig akár azt is jelenthette, hogy a legfontosabb sajtókapcsolat felhasználása időközben más irányt vett…


Kulcsszavak: vietnámi háború, közvetítő, Radványi-ügy, Magyarország imázsa, hírszerzés

Abstract:

Shortly after the majority of the most important Western European states had elevated the diplomatic relations to the Hungarian People’s Republic to ambassadorial level, Janos Radvanyi, charge d’affaires in Washington, undertook the (impossible) mission that he would mediate between the belligerents of the Vietnam War and restitute American- Hungarian relations. For this purpose, he relied on the more understanding / less hostile American journalist of the younger generation that was represented by Bernard Gwertzman. But as soon as it was unfolding that Ho Chi Minh did not at all support the peace settlement plan devised by Foreign Minister Janos Peter, the chargé d’affaires disenchanted the state socialism and defected to the United States. It could have just as well meant that the role of the most important press contact was taking another direction…


Keywords: Vietnam War, mediator, Radvanyi-affair, the image of Hungary, intelligence

Teljes cikk letöltése