Polymatheia

Agnello Monika: Az alkalmazott színház ernyője alatt

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.1-2.01

Összefoglaló:


Abban az időben, amikor a mozi vagy a televízió még nem létezett, a színháznak jól meghatározott szerepe volt a szórakoztatásban. Ez a funkció az idő múlásával és a színház új formáinak megjelenésével megváltozott.
A fokozatosan megjelenő új formák a közönséghez való újfajta viszonyulást, új helyszíneket, új játékmódot és új célokat igényeltek: a színházat immár nemcsak szórakoztatásra, hanem tanításra vagy terápiás célokra is alkalmazták, sőt arra is, hogy felhívják vele a figyelmet társadalmi, kulturális vagy politikai problémákra. Megszületett az alkalmazott színház. Az alkalmazott színház különböző kifejezési formák gyűjtőfogalma, amely formák eredete és fejlődése is nagyon eltérő. Jelen cikk az alkalmazott színházi formák széles skáláját kívánja követni azok eredetétől a mai trendekig.

Kulcsszavak: alkalmazott színház, közösségi színház, színház a nevelésben, terápiás célú színház, társadalmi célú színház

Abstract:


At the time when cinema or television did not yet exist, theatre had its well-defined position among public attractions. This position has gradually changed as time passed and new forms of theatre have emerged. These new forms needed a new approach to reach the public, a new location: out of the theatre building, a new way of acting and a new aim: not only to be entertaining, but also to teach, heal or drive attention towards social, cultural or political problems. Applied theatre was born. Applied theatre is a collective term for various forms of expression which all have different origins and development. This article intends to follow up on the wide range of applied theatre forms, from their origins to their present trends.

 

Keywords: applied theatre, community theatre, theatre in education, theatre for therapy, social and political theatre

Teljes cikk letöltése