Polymatheia

Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar - Prantner Zoltán: Az 1956-os magyar forradalom és a szuezi válság huszadik évfordulója az arab világban

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.01

Összefoglaló:
Az 1956-os párhuzamos krízis ideje alatt a világ közvéleményének figyelme egyszerre irányult a szuezi agresszióra, illetve a Magyarországon lezajlott forradalmi eseményekre. A felfokozott érdeklődésnek köszönhetően már akkor eltérő magyarázattal és ideológiai megközelítéssel jelentek meg különböző riportok, elemzések és kommentárok a történtek kapcsán. Alig két évtized leforgása alatt ellenben olyan meghatározó változásokra került sor a hidegháborús viszonyokban, amelyek alapvető befolyást gyakoroltak a korabeli események kapcsán vallott nézetekre és véleményekre. Utóbbi vonatkozásában cikkünk legfőbb célkitűzése bemutatni az 1956-os magyar forradalom és a szuezi válság huszadik évfordulójának visszhangját az arab sajtóban, illetve a külügyi jelentésekben. Ezen belül hangsúlyosan ki kívánunk térni arra, hogy milyen ismeretekkel és elképzelésekkel rendelkezett az arab közvélemény a magyarországi és az egyiptomi eseményekről.

Kulcsszavak: 1956-os forradalom, szuezi válság, párhuzamos krízis, arab világ, Al-Meszá

Abstract:

During the parallel crisis of 1956, the attention of the world public was directed to the Suez aggression and the Hungarian Revolution. Various reports, political analyzes and commentaries on those events already appeared with different explanations and ideological approaches. In the course of barely two decades, decisive changes took place in the Cold War situation, which had a fundamental influence on the views and opinions concerning these contemporary events. The main objective of our joint article is to present the echoes of the 20th anniversary of the 1956 Hungarian revolution and the Suez crisis in the Arab press and reports of the Ministry of Foreign Affairs.

Keywords: 1956 Revolution, Suez Crisis, Parallel Crisis, Arab World, Al-Messa

Teljes cikk letöltése