Polymatheia

Gorzás Benjámin: A német egyetemek és az oktatás változásai a 16. századi lutheri reformáció tükrében

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.10

Összefoglaló:
A tanulmány célja az 1517–1600 közötti időszak, tehát Luther Márton és kortársai oktatás- és nevelésügyben kifejtett munkásságának történeti jellegű vizsgálata: az, hogy a német oktatási intézmények, elsősorban az universitas intézménye, milyen változásokon mentek keresztül, és hogy mekkora szerepe volt ebben a protestantizmus megjelenésének, terjedésének és újító törekvéseinek, azokra milyen hatást gyakoroltak. Nem egyedül a reformációnak köszönhető a német oktatás megerősödése, sőt, kezdetben épp a hátráltatója volt. Az új egyetemek már a protestáns oktatás szerint igyekeztek a kor diákságát edukálni, a reformáció és a humanizmus eszmeisége pedig népszerűnek bizonyult, utóbbit a peregrináció is jól bizonyítja.

Kulcsszavak: művelődés- és egyetemtörténet, reformáció, peregrináció, humanizmus, protestáns oktatás

Abstract:
The aim of this study is to examine the historical character of the work of Martin Luther and his contemporaries in the field of education and upbringing in the period 1517-1600: how the German educational institutions, especially the “universitas”, changed and how much the contemporary emergence, spread and innovative efforts of Protestantism influenced them, and what innovative – or detrimental – effects they had. The Reformation was not the only factor in the strengthening of German education, in fact it was initially a hindrance to it. The new universities were already trying to educate the students of the time according to Protestant teaching, and the ideals of the Reformation and humanism were proving popular, the latter being well evidenced by the peregrination.

Keywords: history of education and universities, reformation, peregrination, humanism, protestant education

Teljes cikk letöltése