Polymatheia

Murzsa Tímea: A kapuk kitárulnak. Száz Pál: A tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra. Kalligram Kiadó, 2022. 358 o.

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.15

Száz Pál előző kötetének („Haszid vérző Kisjézuska”. Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben) bemutatóján már jelezte, hogy dolgozik egy, a haszid irodalomról szóló átfogó munkán – ezt tarthatja most kezében az olvasó. A tizedik kapu borítóján a következő szerepel: „A haszidizmus, a kelet-európai zsidóság kegyességi mozgalmának szépirodalomra tett hatása közismert, sajátos irodalmi jelenség, amelyről azonban a magyar irodalom kontextusában alaposabb vizsgálat nem készült még. Száz Pál monográfiája a haszid történetek első magyar nyelvű adaptációitól a magyar zsidó irodalomnak e mozgalom által inspirált művein át vizsgálja ezeket a hatásokat egészen az ezredforduló idejéig, amely a haszid történetek recepciójánál fogva a magyar irodalomban e hagyomány reneszánszát jelentette.”

Teljes cikk letöltése