Polymatheia

Horváth László: A Győri Állami Tanítónőképző-intézet látogatási könyve 1875-1936

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.07

Összefoglaló:
A 19. század oktatási intézményeiben rendszeresített látogatási könyvek nevelés- és művelődéstörténeti forrásként szolgálnak a mai kor embere számára. A Győri Állami Tanítónőképző-intézet már létrehozásának első éveiben a támogatottság hátszelét érezve kezdhette meg oktató-nevelő munkáját. Az intézetet meglátogató országos ismertségű oktatási szakemberek, pedagógusok, politikusok, közéleti szereplők és a város polgárságát képviselő személyiségek érdeklődésükkel és jelenlétükkel hozzájárultak a tanítónőképző országos tanintézménnyé válásához. Jelen tanulmány célja a látogatási könyv segítségével felvázolni az intézmény történetének egy szeletét, kiegészítve a 19–20. századi aláírások és bejegyzések grafológiai szempontból érdekes képi bemutatásával.


Kulcsszavak: tanítónőképzés, pedagógiai célú intézménylátogatás, látogatási könyv, forrásközlés, grafológia

Abstract:
Visitation books systematized in educational institutions of the 19th century serve as a source of educational and cultural history for the people of today. Already in the first years of its establishment, the Primary Female Teacher Training State Institute in Győr was able to start its teaching and training work, feeling the tailwind of support. The nationally known educational specialists, teachers, politicians, public figures and personalities representing the city’s citizens who visited the institute contributed with their interest and presence to it becoming a national educational institution for female teachers. The purpose of this study is to outline a slice of the institution’s history with the help of the visitors’ book, supplementing the 19th and 20th centuries with an interesting graphic presentation of signatures and entries from a graphological point of view.

Keywords: primary female teacher training, institution visit for pedagogical purposes, visitors’ book, source statement, graphology

Teljes cikk letöltése