Polymatheia

Szennai Dóra: A gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok oktatási részvétele és jövőképe (2. rész)

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.10

Összefoglaló:
A hazai gyermekotthonban nevelkedő gyermekre irányuló kutatás 2020-ban, a Gattyán Alapítvány1 (továbbiakban: GA) finanszírozásában azzal a céllal valósult meg, hogy feltárja a gyermekotthonokban nevelkedők oktatási esélyeit, és láttassa a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekekkel együttesen közölt, szakellátói és országos adatok közötti különbségeket. A GA kutatás a vizsgált gyermekek jelenlegi tanulmányi részvétele, az oktatási szintek korcsoport-összetétele, jelenlegi legmagasabb végzettsége, továbbtanulási tervei, valamint oktatással és munkával kapcsolatos viszonyának megismerése mellett azok kompatibilitását is vizsgálta. A kutatás egyik fő kérdése a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek jövőképének megismerése és annak felmérése, hogy ez a kép mennyire reális. Eredményei rámutatnak a gyermekotthonokban nevelkedők halmozott oktatási hátrányaira a szakellátói és az országos mutatók összehasonlításában is, melyben igen magas osztályismétlés, túlkorosság és kiemelt lemorzsolódási veszélyeztetettség jellemző. Megállapítja továbbá, hogy oktatásban való megsegítésük a felzárkóztató és tehetségfejlesztő programok mellett olyan alaptartalmakkal való kiegészítést is szükségessé tesz, mely a családban nevelkedő gyermekek számára, a mintakövetés útján, automatikusan konstruálódik. A kutatás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a gyermekvédelmi szakellátáson belül a gyermekotthonokban nevelkedők fokozott hátrányaira, oktatásban való megsegítésük szükségességére, és hogy az oktatáson keresztül esélyt teremtsen társadalmi kirekesztődésükből való kitörésükre.
Kulcsszavak: gyermekvédelem, gyermekotthon, oktatás, lemorzsolódás, jövőkép

Abstract:
The present study focuses on the educational participation of children brought up in children’s homes in Hungary. The work was carried out in 2020, and was financed by the Gattyan Foundation (GA), to identify the educational indicators of these children and compare them with the results achieved by children living with foster parents or by the national average. Relevant research questions include the following: their participation in education, the age composition of school classes, the highest educational levels currently achieved by these children, their plans for future study, and their expectations of future life. It was also examined to what extent these expectations are realistic. The main findings of the study show that children living in children’s homes are at a serious disadvantage nationwide as regards education, indicated by the fact that they very frequently have to repeat a year, are consequently older than the other children in the class, and they tend to drop out more often. The conclusion is that these children do not only need the existing catch-up courses and talent development programmes; they also need the important basic facts and behaviour standards that children brought up in a family assimilate automatically by following the example of their role models. The main propose of the present study is to draw the professionals’ attention to the disadvantages in education of the children in children’s homes and the need to help them, which may support and give a chance for them to escape from social exclusion.
Keywords: child protection, children’s home, education, drop-out rate, expectations of future life

Teljes cikk letöltése