Polymatheia

Czirfusz Dóra: A gyerekekkel történő kérdőívezés sajátosságai

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.11

Összefoglaló:
A tanulmány célja egy olyan módszertani áttekintő nyújtása, amely növelheti a gyerekeket célzó kérdőíves kutatások sikerét, hozzájárulva a célcsoport véleményének minél pontosabb és árnyaltabb megismeréséhez. A nemzetközi szakirodalom alapján egyértelművé vált, hogy a kiskorúakkal végzett felméréseknek helye van a kutatásokban. A tervezés során ugyanakkor több speciális szempontot is figyelembe kell venni, beleértve a jogi és etikai kérdéseket, valamint a gyermekek életkori sajátosságait. Ez utóbbi különösen a válaszadás során szükséges kognitív érettség miatt fontos, mely mind a kérdőívszerkesztési irányelvekre, mind az adatfelvétel tervezésére hatással van.
Kulcsszavak: kérdőív, survey, gyerekekkel történő kutatás, jogi és etikai kérdések, életkori sajátosságok

Abstract:
The purpose of this study is to provide an overview that can increase the success of questionnaire research aimed at children, contributing to a more accurate understanding of their opinions. The study does not aim to present the differences between qualitative and quantitative approaches, we assume the ideal situation when the researcher decided on the questionnaire method for the sake of scientific knowledge, keeping in mind the aspects of reliability and validity. Based on the literature, it became clear that surveys with the underaged have a place in research. At the same time, several special aspects need to be taken into account during planning, including legal and ethical issues, as well as age characteristics of children.
Keywords: questionnaire, survey, research with children, ethical and legal issues, age characteristics

Teljes cikk letöltése