Polymatheia

Sz. Nagy Gábor: A fakultatív vallásoktatás bevezetésének politikatörténeti áttekintése

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.06

Összefoglaló:
A hitoktatás már a magyar államiság kezdete óta szerves része volt kezdetben az egyházi, majd később az állami fenntartású iskoláknak is, noha időről időre voltak olyan hangok, amelyek fakultatívvá tették volna, ez azonban rendszerszinten nem valósult meg. Magyarországon ugyanis az elismert egyházak (kiemeleten a katolikus egyház) fontos szerepet játszottak az ország gazdasági, politikai és társadalmi életében. Mindez 1945 után gyökeresen megváltozott. Az egyházak ellen indított támadások kikezdték azok politikai és gazdasági hatalmát. Az 1945-ös földosztás megfosztotta az egyházakat a legfőbb bevételi forrásuktól, és így fennmaradásuk legnagyobb részt az állam által folyósított támogatásoktól függött. Az 1945-ös választások után a Nemzetgyűlés egykamarássá alakult át, így a Felsőház megszüntetésével az egyházak vezetői elveszítették az addig garantált részvételüket az ország vezetésében. Az egyház erkölcsi ellehetetlenítését szolgálta az egyházak és főleg Mindszenty József hercegprímás ellen indított lejárató kampányok. 1947-ben már komolyan felmerült a hitoktatás fakultatívvá tétele, amely az oktatás területéről is kiszorította volna az egyházakat, ez azonban még sikertelen volt. Aztán 1948-ban, az iskolák államosítása, majd Mindszenty letartóztatása és 1949-es elítélése után már megérett helyzet a hitoktatás fakultatívvá tételére.

Kulcsszavak: hitoktatás, kommunizmus, egyházak, beiratkozás, Magyar Dolgozók Pártja

Abstract:
Since the beginning of Hungarian statehood, religious education has been an integral part of initially church-run and later state-run schools, even though there were voices from time to time that would have made it optional, but this was not realized at the full state level. In Hungary, the recognized churches (especially the Catholic Church) played an important role in the economic, political and social life of the country. All this changed radically after 1945. The attacks launched against the churches undermined their political and economic power. The land distribution of 1945 deprived the churches of their main source of income, and thus their survival depended for the most part on subsidies from the state. After the parliamentary elections of 1945, the National Assembly was transformed into a unicameral one, so with the abolition of the Upper House, the leaders of the churches lost their guaranteed participation in the country’s leadership. The moral impossibility of the church is served by the discrediting campaigns launched against the churches, and especially against Prince-Primate József Mindszenty. In 1947, there was serious consideration of making religious education optional, which would have pushed the churches out of the field of education, but this was still unsuccessful. Then in 1948, after the nationalization of all the schools, and the arrest and conviction of Mindszenty in 1949, the situation was ripe for making religious education facultative.

Keywords: religious education, communism, Churches, enrollment, Hungarian Working People’s Party

Teljes cikk letöltése