Polymatheia

Szarka Eszter: A budapesti Eötvös József Gimnázium könyvtárának első fél évszázada

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.07

Összefoglaló:
A tanulmány a budapesti Eötvös József Gimnázium 1854-ben alapított könyvtárának korai történetét mutatja be. Az iskolai könyvtár három lépésben, 1896-ra vált könyvtárszakmai értelemben is önálló gyűjteménnyé. Az állomány megalapozását (1855–1861) a tanulói tandíjak egy részéből történő könyvvásárlás tette lehetővé. Ezt a szakaszt követték a tudatos gyarapítás évtizedei (1861–1889), amelyet az iskola legendás igazgatója, Neÿ Ferenc könyvtárfejlesztő munkája segített elő. Végül, az 1890-es években, egy elkötelezett könyvtáros, Berkes Imre feltáró, katalogizáló tevékenységének köszönhetően az egymástól külön működő tanári és az ifjúsági könyvtár rendezett, használatra alkalmas gyűjteménnyé vált. A tanulmány a könyvtárrá válás folyamatának bemutatása során vizsgálja azt a kérdést is, hogy miként érhető tetten a könyvtár működésében az iskola sajátos, máig sokakat meghatározó szellemisége, az úgynevezett „Eötvös-szellem”.
Kulcsszavak: iskolakönyvtár, Eötvös József Gimnázium (Budapest), az állomány megalapozása, tudatos könyvtárfejlesztő tevékenység, iskolai éthosz, ún. Eötvös-szellem


Abstract:
The study presents the early history of the library of the Eötvös József Secondary School in Budapest, founded in 1854. In three steps, by 1896, the school library became an independent collection in the library professional sense. The foundation of the holdings (1855–1861) was made possible by the purchase of books from part of the student tuition fees. This period was followed by decades of conscious expansion (1861–1889), which was facilitated by the library development work of the school’s legendary director, Ferenc Neÿ. Finally, in the 1890s, thanks to the exploration and cataloging activities of a dedicated librarian, Imre Berkes, the separate teachers’ and youth libraries became an organized, usable collection. During the presentation of the process of becoming a library, the study also examines the question of how the specific ethos of the school, which still defines many, can be seen in the operation of the library.

Keywords: school library, Eötvös József Secondary School (Budapest), foundation of the holdings, first steps of the library development work, ethos of the school

Teljes cikk letöltése