Polymatheia

Nemes Ildikó: "Nevelési és tanítási terv ő Császári és Királyi Fensége, Ferenc Károly Őméltósága számára. Bécs 1809 március havában" - Forrásközlés

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.1-2.04

Összefoglaló:


A Görög Demeter által 1809-ben írt nevelési és tanítási terv egyedülálló magyar vonatkozású kordokumentum a főúri nevelés témakörében. A felvilágosodás Európát elárasztó szellemének időszakában kapta a megbízást, hogy a hétéves Károly herceg, a Habsburg-ház jövendőbeli uralkodója számára nevelési tervet készítsen. Munkájában egy széles látókörű uralkodó, hadvezér és diplomata neveléséhez szükséges pedagógiai elveit foglalta össze, amelyek megvalósításához gyakorlati útmutatót is adott. Ebből kiderül, hogy Görög korának egyik legmodernebb gondolkodású pedagógusa. Modern pedagógiai elméleti tudással rendelkezett, ismerte Campe a gyermeki lélektanról írt útmutatóját, és nem állt tőle messze Rousseau nevelésről alkotott elképzelése sem. Ugyanakkor nem hagyhatta figyelmen kívül az uralkodó azon kívánságát, hogy Ferencet, illetve bármelyik tanítványát potenciális uralkodóvá nevelje.
A tanításban a fokozatosság elvét vallja, a tudományos ismeretek mellett a praktikumra is hangsúlyt helyez. Egyaránt fontosnak tartja az elme nevelése mellett a testi és erkölcsi nevelést. Módszertani szempontból is újat nyújt, hiszen a főúri nevelés addigi, leginkább a jezsuiták által meghatározott tanítási elvei mellett a tapasztalás, a megfigyelés és reflexió is bekerül pedagógiai módszerei közé, és az érdeklődés felkeltését tartja a tanár legfontosabb feladatának. Ugyanakkor nem fél attól sem, hogy kritikus hangot üssön meg, amellyel felhívja a figyelmet arra, hogy az uralkodóházak leszármazottai rangjuk tudatában gyakran visszaélhetnek hatalmukkal, és ez alkalmatlanná teheti őket az uralkodásra. Görög tehetségét és pedagógiai kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, mint hogy neveltjéből, Ferenc Károlyból korának kimagasló karakterű politikusa vált. Írásomban, amely alapvetően forrásközlés, a nevelési terv magyar fordítása, Görög Demeter életének és főbb tevékenységeinek rövid összefoglalóját is adom.

Kulcsszavak: pedagógiatörténet, főúri nevelés, felvilágosodás, nevelési terv, módszertan

Abstract:


The educational and teaching plan written by Demeter Görög in 1809 is a unique contemporary document concerning Hungarian aristocratic education. When the Age of Enlightenment dominated Europe, he was
commissioned to prepare an educational plan for the seven-year-old Prince Ferenc Károly, the future ruler. In his work, he summarized the pedagogical principles necessary for the education of a broad-minded ruler, general and diplomat, for the implementation of which he also gave a practical guide. It reveals that Görög was one of the most modernminded educators of his time. He was aware of pedagogical theories, he knew Campe’s guide on child psychology, and Rousseau’s idea of education was also not far from his views. However, he could not ignore the ruler’s desire to raise Ferenc Károly or any of his students into a potential emperor. In teaching, he adheres to the principle of gradualism, and in addition to scientific knowledge, he also lays emphasis on practice. He offers something new from a methodological point of view as well, since beyond teaching principles defined by the Jesuits, experience, observation and reflection are also included in his pedagogical toolbox. According to him, arousing interest is the most important task of a teacher. At the same time, he is not afraid of striking a critical tone, and doing so draws attention to the fact that future heirs aware of their rank, can often misuse power, and so become unsuitable for a ruler’s position. Nothing
proves Görög’s talent and pedagogical qualities more than his protégé, Ferenc Károly, who became an outstanding politician of his time. In my article, which is basically a kind of source communication, along with the Hungarian translation of the educational plan mentioned above I also give a brief summary of the life and main activities of Demeter Görög.


Keywords: history of pedagogy, aristocratic education, enlightenment, educational plan, methodology

Teljes cikk letöltése