Polymatheia

Nemes-Wéber Zsófia:: Takács Zsuzsanna Mária: A pedagógia zsonglőrei. Két baranyai tanító életútja a 20. század folyamán.

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2020.3-4.15

„…én jó utitárs szeretnék lenni […] egészen közel engedve magamhoz tanítványaimat, a szeretet és közvetlenség révén is minél többet tudjak átadni nekik abból, amire mindinkább nehezülő pályájukon szükségük lesz.” (Berde Károly)

A neveléstörténeti kutatások jellemző ágazata a helytörténet, amelynek része az iskolatörténet és a tanítók munkásságának, életútjának vizsgálata. A könyv borítóját díszítő két családi fotó elöljáróban sugalmazza, hogy mikrotörténelemmel foglalkozik, és két úgynevezett „zsonglőr” a főszereplője. Takács Zsuzsanna Mária monográfiájában két kántortanító tanulmányain, tanítói gyakorlatán és a falu életében megélt élményein keresztül nyerhetünk bepillantást a helyi történelembe, az akkori társadalmi viszonyokba, a korszak nagy történelmi eseményeinek hatásaiba.

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com