Polymatheia

Réfi Oszkó Dániel: Róma mindig győztes. Sólyom Márk: Festus: A római nép viselt dolgainak breviáriuma. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő. 2020. 230 o.

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.14

Alig több mint egy év telt el azóta, hogy a magyar ókorkutatás – azon belül is a kései antikvitás korszaka – egy igen fontos forráskiadással lett gazdagabb. Tavaly év elején jelent meg ugyanis az Epitome de Caesaribus, magyar címén Rövid könyv az imperatorok életéről és erkölcseiről, Sólyom Márk kiváló fordításában (Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2020). A szöveget kommentárral és kísérőtanulmánnyal is ellátó kutató azonban nem pihent sokáig a babérjain: még ősszel jelentkezett egy újabb hiánypótló késő ókori auktor magyarra átültetett változatával, illetve interpretációjával!

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com