Polymatheia

Garai Imre: Réthy Endréné: Néhány adalék a gyógypedagógusképzés történetéhez, 1963–1967 című munkájáról

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.1-2.13

Gyergyai (Szegő) Albert önéletírásában az intézmények kialakulását és működését emberi alkotások révén, az emberi testhez, illetve emberi életszakaszokhoz hasonlította. Megítélése szerint az intézmények épp úgy fejlődnek, mint maguk az emberek, működésük első szakaszában betagozódnak abba a társadalmi, intézményes közegbe, amelyben hivatottak működni, majd működésük kiteljesedését követően a változó társadalmi viszonyok által kiváltott lassú hanyatlás eredményeként úgy múlnak el, akár az emberi élet.

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com