Polymatheia

Sallai János: Rendészet a szocializmus első évtizedeiben

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.05

Összefoglaló:


Ma több mint három évtizede, hogy magunk mögött hagytuk a szocializmust, amely időszakban a történelem, így a szakmatörténet oktatása, kutatása sokszor tabutéma volt. Ezért is fontos, hogy a meglévő levéltári, könyvészeti forrásokra alapozva, a még élő tanúkat meghallgatva, felkutassuk a szocializmus alatt megvalósult rendészetet.
A második világháború után szinte a teljes rendészeti elitet kicserélték, vagy eltávoztak önként a testülettől. Az ismert történelmi okok miatt a rendészetben is a szovjet modell átvétele kötelező volt, s meg is valósult mind módszerben, mind jelképesen, pl. az egyenruhák, rendfokozatok tekintetében. A szakemberhiány pótlására gyorsított tisztképzéssel válaszoltak, és csak a hatvanas évek végére sikerült hatékonyabb, magasabb színvonalú tisztképzés megvalósítani, ami elvezett a Rendőrtiszti Főiskola 1971-es létrehozásához. Az első rendőrségi törvényre 1955-ig kellett várni, míg a következő rendőrségi, rendészeti jogszabályok a hetvenes évek elején születtek meg.


Kulcsszavak:

rendőrség, rendészet, rendőr, tisztképzés, rendőrtiszt, szocializmus, Államvédelmi Hatóság, biztonság, állambiztonság


Abstract:


Today, for more than three decades, we have left behind socialism, a period in which history, and thus the teaching and research of professional history has often been a taboo subject. That is why it is important to look at the policing that took place under socialism, based on the existing archival and literary sources and listening to witnesses who are still alive. After World War II, almost the entire law enforcement elite was replaced or voluntarily resigned from the body. Due to the known historical reasons, the adoption of the Soviet model was also obligatory in law enforcement, both in terms of methods and symbols, e.g. in terms of uniforms and ranks. They responded to the shortage of specialists with accelerated officer training, and it was not until the late 1960s that more effective, higher-quality officer training was achieved, which led to the establishment of the College of Police Officers in 1971. The first police law came into force in 1955, while the next police and law enforcement legislation was enacted in the early 1970s.


Keywords:

police, policing, policeman, officer training, police officer, socialism, State Protection Authority, security, state security

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com