Polymatheia

Kováts-Németh Mária: Mészáros István, az ezer éves magyar oktatás- és nevelésügy művelődéstörténésze

Megemlékezés

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.12

Mészáros István a magyar iskolatörténet példa nélküli kutatója, jeles neveléstörténész, az Antall-kormány első politikai államtitkára volt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett tanári tevékenységével, szigorú következetességével tanítványait és tisztelőit arra késztette, hogy olvasmányaikat, tanulmányaikat megfelelő kritikával kezeljék, hogy önálló véleményt alkossanak, hogy a múltat értékeljék, de ne másolják, hogy legyenek tisztában önmagukkal, meggyőződésük szilárd értékeken alapuljon, s minden más nézettel szemben higgadtan, toleránsan, a másképp gondolkodó embert tisztelve cselekedjenek. Mészáros István munkássága és embersége meghatározó példát jelent: utolérhetetlen a tudományos kutatásban s annak eredményeiben; a neveléstudomány jelentőségének művelésében; a pedagógiai elmélet és gyakorlat összhangja szükségszerűségének bizonyításában. Tevékenysége példa az oktatáspolitika s valamennyiünk számára.

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com