Polymatheia

Seres Attila: Menedék Andersen földjén. A dániai magyar menekültközösség történetének kezdetei a magyar levéltári források tükrében 1956-1961.

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.06

Összefoglaló:

Az 1956. évi forradalom menekültjeinek befogadása révén 1957–1958 folyamán Dániában megizmosodó magyar diaszpóra történetére vonatkozóan nem rendelkezünk semmilyen történeti feldolgozással. A dániai magyar menekültközösség történetének vizsgálatát különösen érdekessé teszi az a tényező, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által 1957. január 17-én a magyar forradalom leverésének kivizsgálására megalakított különbizottság, az úgynevezett Ötös Bizottság európai delegált tagállama Dánia volt. Dánia 1956–1957 folyamán összesen 1400 egykori magyar állampolgárnak nyújtott menedéket. A magyar menekültek európai „szétosztásában” való részvétel, a hazájukból elűzöttek ellátásának megszervezése és mihamarabbi társadalmi integrációja az erőteljesen kommunistaellenes beállítottságú dán politikai elit – úgy a kormányzó szociáldemokraták, mint az ellenzéki konzervatívok – számára nemcsak humanitárius kérdésként, hanem (politikai) presztízskérdésként is tételeződött, annak ellenére, hogy az alapvetően befogadáspárti dán társadalom az 1955–1957. évi gazdasági krízishelyzet és az ezzel együtt járó társadalmi problémák és szociális feszültségek miatt meglehetősen ambivalens módon viszonyult a magyar menekültekhez.

Kulcsszavak: 1956. évi magyar forradalom, ENSZ Ötös Bizottsága 1957–1958, magyar menekültek Dániában, magyar–dán kapcsolatok 1956–1961, Dánia menekültpolitikája a 20. század második felében

 

Abstract:

No literature review has been carried out yet on the history of the Hungarian refugee community which found a new homeland in Denmark after the defeat of the Hungarian Revolution in 1956. The study of the Hungarian refugee community in Denmark is particularly interesting by the fact that one of the member states of the Special Committee set up by the United Nations on 17 January 1957 to investigate the suppression of the Hungarian Revolution was Denmark. During 1956–1961 Denmark provided asylum to a total of 1400 former Hungarian citizens. For the Danish political elite with a strong anti-communist attitude organizing the placement and care of Hungarians expelled from their homeland and promoting their social integration was not only a humanitarian issue, but also a matter of political prestige. Despite the fact that the Danish society essentially supported the reception of Hungarian refugees, due to the economic crisis in 1955-1957 and the accompanying social problems and tensions treated the Hungarian refugees in a rather ambivalent way.

Keywords: The Hungarian Revolution in 1956, The UN Special Committee on the Problem of Hungary 1957–1958, Hungarian Refugees in Denmark, Hungarian and Danish Relations between 1956 and 1961, The Refugee Policy of Denmark in the Second Half of the 20th Century.

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com