Polymatheia

Kováts-Németh Mária: Kultúraközvetítés és pedagógiai alapvetés – Tessediktől a szociális elméletekig

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.1-2.05

Összefoglaló:

A felsorolt szerzők mind nemzeti örökségünkhöz tartoznak: Tessedik Sámuel a magyar iskolai gyakorlati oktatás és a munkára nevelés kimunkálásának európai hírű alakja, a szarvasi mezőgazdasági iskola megalapítója. A századforduló után Imre Sándor munkásságában teljesedik ki a nemzetnevelés elmélete, egy új művelődéspolitika programja. Egységes egésszé ötvözi az individuál- és a szociálpedagógia pedagógiai törekvéseit. Karácsony Sándor hívő protestánsként nagy gondot fordított az ifjúság lelki és szellemi nevelésére. Kísérleti parasztgimnázium Földesen, az 1919–1920 tanévben című írásában. Nemes Lipót „A kültelki gyermek élete és jövője” című munkájában példát állít hitvallásának: „a társadalom megjavításának legfőbb eszköze a helyes nevelés”.

Kulcsszavak: Nemzeti örökség, mezőgazdasági iskola, nemzetnevelés, helyes nevelés

Abstract:

The following authors are all part of the national heritage. Sámuel Tessedik, a pioneer of practical education in Hungary, a well-known figure of work education in Europe, the founder of the agricultural school in Szarvas is part of our national heritage. In the beginning of the 20th century, the works of Sándor Imre are the most comprehensive representation of the new cultural policy, the education of the nation, where diverging pedagogical streams, such as individual and social pedagogy are merged into a coherent approach. A faithful protestant, Sándor Karácsony highlights the spiritual and mental education of the youth in his work ‘Experimental middle school for peasants in Földes 1919-20’. Lipót Nemes reinforces his credo in his ’Life and future of suburban children’ by stating: ’improving society is best achieved by proper education.’

Keywords: National heritage, agricultural school, national education, proper education

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com