Polymatheia

Morva Péter: Korkritika egy emlékmű árnyékából – egy frissen megjelent televíziótörténeti könyv margójára. Rajcsányi Péter: Magyar Televízió Kezdeti Évei. Elhallgatott tények 1952-1958.

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2020.3-4.14

Minden rádió- és televíziótörténeti munkának örülnünk kell. Nem keletkezik belőlük túl sok, pedig helyüket követelnék a harsogó médiumok világában a hatások-következmények tisztább meglátása érdekében. (Most meg sem említem a médiapedagógia, a tudatos médiahasználatra nevelés hazai visszametszésének ezzel szembemenő értelmetlenségét.) Pedig messzemenően nemcsak a fiataloknak, gyerekeknek lenne erre a kritikus és kreatív szemléletre szüksége, hanem a magyar társadalom egészének.

Rajcsányi Péter közelmúltban megjelent műve mélyrehatóan elemzi az ötvenes évek elején botladozóan születő Magyar Televízió első lépéseinek hátterét. Hiánypótló mű, amire a borítón szereplő egyik ajánlás is rögtön felhívja a figyelmet. Eszerint már most az alapművek közé sorolható a munka, de ez a felütés nem kis elvárást is támaszt a Szerzővel szemben. Azzal a másik állítással maradéktalanul egyet lehet érteni, hogy a könyv izgalmas és érdekes titkokat tár fel a Televízió keletkezéstörténetéről. Természetesen egy tudományos mű nem zárja ki, hogy szórakoztató is legyen, de a tudományosság kritériumainak (hitelesség, gazdag hivatkozás, szigorú lektori ellenőrzés) meg kell felelni.

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com