Polymatheia

Sólyom Márk: Ki kicsoda az ókori Pannonia elitjében? Agócs Nándor: Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas Pannoniában. A politikai, vallási és gazdasági hatalom ismert pannoniai származású és helyi birtokosai Pannonia térségében Augustustól Iustinianus koráig. L’H

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.15

A szombathelyi ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Történelem Tanszékének ifjú adjunktusa, Agócs Nándor 2018-ban summa cum laude eredménnyel védte meg doktori disszertációját a Pécsi Egyetemen, az Interdiszciplináris Doktori Iskola ókortörténeti programjának (A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban) keretei között. A hiánypótló doktori munka egy évvel később könyv formátumban is megjelent az L’Harmattan Kiadó gondozásában. A Grüll Tibor professzor témavezetése és Nagyernyei-Szabó Ádám kutatóprofesszor társtémavezetése mellett megírt disszertáció, illetve az abból készült félezer oldalas, terjedelmes kötet a latin epigráfia és a prozopográfia segédtudományainak területére navigálja az olvasót.

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com