Polymatheia

Donáth Péter: Imre Sándor feljegyzései „ügyvivő” miniszterségének napjairól (1919. augusztus 7-15.) Emlékei, értékelése az „ügyvivő” Friedrich-kormány megalakulásáról, működéséről (Első rész)

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.03

Összefoglaló:


A folyóirat két egymást követő számában közlésre kerülő hosszabb tanulmány első része az első az ellenforradalmi rendszer kialakulásának első napjaiba, az 1919. augusztus 7–15-ig „ügyvivő” Friedrich-kormány tanácskozásaiba, bizonytalan útkeresésébe, a felszínre törő társadalmi feszültségek, önkényeskedések útját állni szándékozó döntéseibe enged betekintést. Érdekes a részben megkérdezésük nélkül miniszteri funkcióba került főtisztviselők helyzetének bemutatása. A „nemzetnevelés” elméletéről ismert Imre Sándor feljegyzései, visszaemlékezései informatív, plasztikus, ám műfajából adódóan valamelyest szubjektív betekintést engednek a kormányülések légkörébe, a közjogi bizonytalanságba, a miniszterelnök és a kormánytagok viszonyába. Tudósítanak a köztisztviselői/értelmiségi és politikusi mentalitás különbségeiből adódó akkori feszültségekről is.


Kulcsszavak:

Imre Sándor, Friedrich-kormány, József főherceg ideiglenes kormányzó, ellenforradalom, oktatáspolitika, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

Abstract:


This is the first part of a longer study, published in two consecutive issues of the journal, and relates to the first days of the first counter-revolutionary system, the deliberations of the Friedrich government from  August 7 to 15, 1919, and gives insight into his precarious search for a path, his decisions to stand in the way of social tensions and arbitrariness. It is interesting to present the situation of the chief officials who became ministers in part without being asked. Imre Sándor’s remarks and recollections on the theory of “national education” allow for an informative, plastic, but somewhat subjective insight into the atmosphere of government meetings, the uncertainty of public law, and the relationship between the Prime Minister and members of the government. They also report on the tensions at the time due to differences in the mentality of civil servants / intellectuals and politicians.

Keywords:


Imre Sándor, Friedrich Government, Archduke Joseph Interim Governor, Counter-Revolution, Education Policy, Ministry of Religion and Public Education

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com