Polymatheia

Simándi Irén: Események, sorsok hetven évvel ezelőtt

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.07

Összefoglaló:

A tanulmány célja az oral history (az elbeszélt történelem) segítségével feleleveníteni a Szabad Európa Rádió hetven évvel ezelőtti indulásánál történt fontosabb eseményeket. A tanulmány elkészítéséhez felhasznált visszaemlékezések bepillantást engednek a magyar emigráció 1945 utáni életébe. Megismerhetünk olyan emberi sorsokat, amelyeket a levéltári dokumentumok nem vagy csak felszínesen tárnak a kutató elé. A rádió egykori munkatársai közül a teljesség igénye nélkül olyan életutak bemutatását vállaltuk, akik a „vállalat” alapításától dolgoztak Münchenben. Közülük sokan írtak rövidebb-hosszabb terjedelmű munkákat a rádiónál töltött évekről. A képen és hangban rögzített visszaemlékezések azonban mélyebb, személyesebb, sok esetben megrázó eseményeket is tartalmaznak. A kutató felelősége óriási a személyes visszaemlékezések tudományos munkákban történő felhasználása esetén, a feldolgozás során nagy körültekintést és különösen komoly forráskritikát igényelnek. Az események ilyen különleges módon történő felelevenítésén túl emlékezni szeretnénk a rádió munkatársaira, mert akik nemrég még meséltek nekünk, sajnos már nincsenek közöttünk.

Kulcsszavak: rádió, emigráció, vasfüggöny, hidegháború, lélektani Hadviselés

 

Abstract:

The aim of the study is to use oral history to recall the major events that took place when Radio Free Europe started seventy years ago. The recollections used to compile this study provide an insight into the life of Hungarian emigration after 1945. We can learn about human destinies that archival documents do not or only superficially reveal to the researcher. Among the former employees of the radio, we undertook, without claiming to be exhaustive, to present the life paths that had worked in Munich since the founding of the “company”. Many of them wrote shorter or longer works on their years on the radio. However, the recorded image and sound memories also contain deeper, more personal, and in many cases shocking events. The responsibility of the researcher is enormous when personal recollections are used in scientific work, requiring great care and particularly serious criticism of the source during processing. In addition to reliving the events in such a special way, we would like to remember the staff of the radio, because those who have recently told us stories are unfortunately no longer among us.

Keywords: radio, émigré, iron curtain, cold war, psychological warfare

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com