Polymatheia

Kökényesi Zsolt: Egyháziak, katonák, nemesek. Eszéki, károlyvárosi és selmecbányai szabadkőműves páholyok tagjai 1785-ben

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2020.3-4.04

Összefoglaló:

A szabadkőművesség a 18. századi Európa egyik legmeghatározóbb és egyúttal legvitatottabb szellemi-kulturális és politikai mozgalma, közösségképző intézménye, amelynek nemzetközi és hazai kutatása az utóbbi években újabb lendületet vett. A tanulmány a Magyar Királyság 18. század végi szabadkőműves-hálózatának vizsgálatához kíván néhány újabb adalékkal és megközelítéssel hozzájárulni. A dolgozat három különböző földrajzi elhelyezkedésű város három különböző funkciójú és tagságú páholyának, az eszéki Zur Wachtsamkeit (Az éberséghez), a károlyvárosi Zur Tapferkeit (A vitézséghez), valamint a selmecbányai Zu den tugendhaften Menschenfreunden (Az erényes Emberbarátokhoz) páholy állománytörténetének a feltárását, ezáltal pedig a magyarországi szabadkőműves mozgalom személyi állományának pontosabb megismerését célozza. A tanulmány függelékében megtalálhatóak az említett három páholy 1785. évi tagnévsorai.

Kulcsszavak: felvilágosodás, szabadkőműves páholy, magyar nemesi mozgalom, jozefinizmus, honorácior

 

Abstract:

The freemasonry was one of the most significant and at the same time most controversial intellectual, cultural and political movements, as well as a community-building institution in 18th century Europe, whose international and Hungarian research has gained new impetus in recent years. The study aims to contribute to the masonic network of the Kingdom of Hungary at the end of the 18th century with some new additions and approaches. This paper explores the personnel history of three lodges with different functions and membership. These lodges were in three cities with different geographical locations: the Zur Wachtsamkeit in Esseg (Osijek), the Zur Tapferkeit in Karlstadt (Karlovac), and the Zu den tugendhaften Menschenfreunden in Schemnitz (Banská Štiavnica). At the same time, this study also tries to contribute to the recognition of the personnel of the Hungarian Masonic movement more accurately. The appendix of the paper contains the list of the three mentioned lodges from the year 1785.

Keywords: enlightenment, Masonic lodge, Hungarian noble movement, josephinism, honoratior

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com