Polymatheia

Szabó Olena: Egy nemzetiségi könyvtár története és működése: a magyarországi ukrán könyvtár (esettanulmány)

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2020.3-4.12

Összefoglaló:

A tanulmány a nemzetiségi könyvtár intézménytípusra összpontosít, azt felismerve, hogy az egyébként elterjedt szakkifejezés meghatározása hiányos. Az általános könyvtártípus vizsgálata egy konkrét nemzetiségi intézmény – a magyarországi ukrán nemzetiség könyvtára – esettanulmánya formájában történik. A tanulmányhoz szükséges adatokat elsősorban a releváns intézményi dokumentáció, interjúk, illetve a helyszíni megfigyelés szolgálták. A vizsgált intézmény története és jelenlegi státuszának  leírása,  munkafolyamatainak  és  szolgáltatásainak  jellemzése  során fókuszba kerültek a nemzetiségi könyvtárakkal szembeni szakmai követelmények is. Ebben hivatkozási pont a gyűjtőkör terén található. A nemzetiségi könyvtártípus sajátos gyűjtőköri jellemzője – amely ezt a kategóriát más típusú könyvtáraktól megkülönbözteti – a nemzetiség intézményei által folytatott tevékenységeket dokumentáló anyagok gyűjté- se és feltárása. Ez a jellemző nagymértékben meghatározza az ilyen típusú könyvtárak helyét és egyedi szerepét mind a nemzetiség közösségi életében, mind a magyarországi könyvtárellátó rendszerben.

Kulcsszavak:  gyűjtőkör,  könyvtártípus,  munkafolyam,  nemzetiségi könyvtár, szakmai követelmények

 

Abstract:

This study focuses on the nationality library as an institutional type in Hungary, recognizing that this term, while widely used, lacks a clear defi- nition. The exploration of the chosen library type takes the form of a ca- se study of a specific nationality institution, namely Hungary’s Ukraini- an library. The data for the study focusing on the examined institution’s history and current status, as well as its operations and services, are pri- marily derived from the relevant documentation, interviews, and on-site observations. In the course of the inquiry, the professional standards ex- pected from libraries belonging to this type were granted special attent- ion, and a reference point was found in the area of collection development policy. A distinctive feature of the nationality libraries’ collections, which sets this category apart from other types of libraries, is the collecting and storing the materials documenting the activities of the institutions of the respective ethnic minority group. This characteristic largely determines the place and the unique role of this type of libraries both in the com- munity life of their nationalities and in the country-wide library system.

Keywords:  collection  formation,  library  type,  operation,  nationality library, professional standards

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com