Polymatheia

Szatmári Péter: Az osztrák legitimisták az önálló Ausztria védelmében

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.08

Összefoglaló:

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó évtizedeiben szocializálódó osztrák politikusgeneráció gondolkodását alapvetően határozta meg az a különleges identitáshalmaz és -sokféleség, ami sajátos dinamikát adott az Első Köztársaságban ébredező nemzettudatnak. Az előbb említett kötődések döntően befolyásolták a független – Clemenceau szavaival élve – „maradék állam” meghatározó politikai mozgalmának, a legitimistáknak a szellemi arcélét, illetve Ausztriához és Közép-Európához fűződő viszonyát. A kortársak és az Első Osztrák Köztársaság lakosságának java része életképtelennek tekintette az új államot. A legitimisták részben kényszerből, részben érdekből, illetve meggyőződésből képviselték, szinte egyedüliként Ausztria függetlenségének ideológiáját. A legitimisták két évtizeden keresztül formálták az Első Köztársaság szellemi karakterét, húszas–harmincas évek Ausztriájának politikai és történeti közgondolkodását; ennek szélesebb dimenzióit mutatja be a tanulmány.

Kulcsszavak: legitimizmus, Monarchia, autoriter, nemzetállam, osztrák nemzettudat, pártrendszer, küldetéstudat, identitás, diktatúra, demokrácia, Anschluss, Közép-Európa

 

Abstract:

The thinking of the Austrian political generation, which had been socialized in the last decades of the Austrian Hungarian Monarchy, was fundamentally determined by the special set of identities and diversity that gave a special dynamism to the national consciousness awakening in the First Republic. The aforementioned ties decisively influenced the intellectual profile of the dominant political movement of the independent “Remnant State”, in Clemenceau’s words, the legitimacy, and their relationship with Austria and Central Europe. Contemporaries and the majority of the population of the First Republic of Austria considered the new state unviable. Legitimists represented the ideology of Austria’s independence partly out of coercion, partly out of interest or conviction, almost exclusively. For two decades, legitimists shaped the intellectual character of the First Republic, and the study presents the political and historical public thinking of Austria in the 1920s and 1930s, and its broader dimensions.

Keywords: legitimism, Monarchy, authoritarian, nation state, Austrian national consciousness, party system

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com