Polymatheia

Varga Dániel: Az öreg Kossuth Lajos „palatinusa”: Helfy Ignác (1830–1897)

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.1-2.11

Összefoglaló:

Kossuth Lajos egyik legfontosabb magyarországi képviselőjét, Helfy Ignácot kortársai a volt kormányzó-elnök „palatinusának” nevezték, mivel – mint a legfőbb összekötő kapocs – ő osztotta meg az emigrációban lévő szabadsághős üzeneteit a magyar nemzettel. Az 1830-ban, Szamosújváron született Helfy az 1848/49-es szabadságharc után a kolozsvári császári haditörvényszék elé került, előbb Pestre internálták, majd megengedték neki, hogy Bécsbe, később Padovába költözzön. Egyetemi tanulmányait itt fejezte be, majd Mantovában tanári állást kapott. Ebből a városból politikai okok miatt távozni kényszerült, később Milánóban telepedett le, ahol 1862-ben egy újságot alapított L’Alleanza (Szövetség) címmel, amely szándéka szerint a Kossuth-emigráció „hivatalos” lapjaként funkcionált. A volt kormányzóelnök bár nem helyeselte, de elfogadta azt, hogy Helfy a kiegyezés után 1870-ben hazatért, s az országgyűlés ellenzéki tagjaként – gyakorlatilag kompromisszumot kötve a hatalommal – részt vett a hazai politikai küzdelmekben. A különböző függetlenségi formációkban politizáló Helfy kétségkívül jelentős figurájává vált a dualista Magyarország közéletének, s több rendkívül fontos megnyilatkozásokat tett például a hazai zsidóság, munkásság, illetve az ország közjogi helyzetével kapcsolatban.

Kulcsszavak: magyar emigráció, Kossuth, dualista Magyarország, politikatörténet, zsidóság története

Abstract:

Ignác Helfy, one of the most notable representatives of Lajos Kossuth in Hungary, was frequently referred to by his contemporaries as the ‘palatine’ of the former Governor-President, since he acted as the most important connecting link, sharing with the nation the messages from the hero of the Revolution of 1848–49, who was living as an emigrant at the time. Helfy, who was born in 1830 in Szamosújvár (present-day Gherla in Romania), was brought before the imperial court-martial in Kolozsvár (present-day Cluj-Napoca in Romania) after the war of independence of 1848–49. First, he was interned to Pest, then he was allowed to move to Vienna, and later to Padua, where he finished his university studies, and later he was offered a teacher position in Mantua. He had to leave Mantua due to political reasons, so he went to Milan, where, in 1862, he founded a newspaper, L’Alleanza (The Alliance), which was basically the “official” paper of the emigrant circles of Kossuth. Though he did not agree with it, Kossuth accepted Helfy’s decision of returning home in 1870, following the Compromise of 1867, and joined the Hungarian political battles as a member of the opposition in the National Assembly, essentially making a compromise with those in power. Indubitably, Helfy became a significant figure of the Dualist-era Hungarian public life as a politician working in various independence movements, and he was also known for making influential remarks regarding the situation of the Hungarian Jewish community, the working class, and the public law of the country.

Keywords: Hungarian emigration, Kossuth, dualist Hungary, political history, Jewish history

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com