Polymatheia

Strédl Terézia: Az inkluzív pedagógia múltja és jelene

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.10

Összefoglaló:

A tanulmány célja feldolgozni azokat az ismereteket, amelyek a gyógy- /speciális pedagógia tárgyköréből ismerünk a magyarországi és szlovák szakirodalomból a kialakulásáról, formálódásáról, pontosítani azt a fogalmi színességet, néha félreértelmezést, amivel a pedagógiai gyakorlatban gyakran találkozunk. Célunk nemcsak a gyógypedagógia és a speciális pedagógia hagyományos szemléletének összefoglalása, Magyarország és Szlovákia szemszögéből összehasonlító elemzés végzése; más, humánusabb fogalmak használatát javasoljuk, amelyeket már részben alkalmaznak, részben újnak számítanak. Mindezeket összegezve megpróbálkozunk az inkluzív pedagógia meghatározásával, amely ötvözi a modern pedagógiai szemlélet elméleti és gyakorlati kivitelezését a gyógy- (speciális) pedagógiai témakörében. Az utóbbi évtizedek humanizációs folyamatának köszönhető a paradigmaváltás a pedagógiában is, amely jelzi, hogy – a saját lehetőségeihez mérten – minden sajátos nevelési igényű gyermek oktatható és fejleszthető.

Kulcsszavak:

gyógypedagógia, speciális pedagógia, inklúzió

Abstract:

The main aim of the study is to process our knowledge about the development of special needs education/special pedagogy from the Hungarian and Slovak literature, and also to clarify their multifarious concepts, or sometimes misunderstandings, which we often oncounter in pedagogical practice. Our aim is not just to summarize the traditional point of view about them and to make a comparative analysis between Hungary and Slovakia, but also to offer to use other, more humane concepts – some of the concepts are already in use and some of them are our suggestions. The paper tries to determine the notion of inclusive pedagogy, which saturates the theoretical and practical implementation of the modern pedagogical point of view in connection with the topic of special needs education. Thanks to the humanization process in the last decades, there is a noticeable paradigm shift in pedagogy, which indicates that each and every kid with special needs can be educated and developed.

Keywords:

special needs education, special pedagogy, inclusion

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com