Polymatheia

Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar - Prantner Zoltán: At 1956-os magyar forradalom visszhangja az egyiptomi állami sajtóban

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.01

Összefoglaló:

Az 1956. őszi párhuzamos krízis ideje alatt a világ közvéleményének figyelme egyszerre irányult a szuezi konfliktusra, illetve a magyarországi eseményekre. A hidegháborús viszonyok között a különböző országok médiájában eltérő magyarázattal és ideológiai megközelítéssel jelentek meg riportok, valamint elemzések az eseményekről, amelyek feldolgozása kapcsán számos elismerésre méltó eredmény született az elmúlt évtizedek során. Kevéssé ismert ugyanakkor, hogy az egyiptomi közvélemény is napi szinten követte nyomon a magyar forradalom és szabadságharc fejleményeit a válság alatt a korabeli sajtóorgánumok beszámolóinak és kommentárjainak köszönhetően. Jelen tanulmányban három meghatározó egyiptomi napilap, az ad-Dzsumhúríja, az al-Ahrám és az Ahbár al-Júm tudósításai alapján kívánjuk bemutatni, hogy milyen ismeretekkel és véleménnyel rendelkezett az egyiptomi közvélemény a magyarországi eseményekről 1956. október–november folyamán. 

Kulcsszavak: szuezi válság, 1956-os magyar forradalom, ad-Dzsumhúríja, al-Ahrám, Ahbár al-Júm

 

Abstract: 

The world’s public attention focused on the Suez conflict and the events in Hungary during the parallel crisis in the autumn of 1956. Reports and analyses of events with different explanations and ideological approaches appeared in the media of various countries according to the Cold War conditions, the processing of which has yielded a number of commendable results over the past decades. At the same time, it is little known that the Egyptian public also followed the developments of the Hungarian Revolution and the War of Independence during the crisis on a daily basis, thanks to the reports and comments of the contemporary Egyptian press. In this study, we intend to present the knowledge and opinion of the Egyptian public about the events in Hungary during October- November 1956, based on the reports of three major Egyptian dailies, Al Gomhuria, Al Ahram and Al Youm. 

Keywords: Suez crisis, 1956 Hungarian Revolution, Al Gomhuria, Al Ahram, Al Youm

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com