Polymatheia

Éliás János: A Nagykunság református egyházközségeinek alakulása a 17. és 18. században

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.1-2.08

Összefoglaló:

A tanulmány célja bemutatni a Nagykunság református egyházközségeinek alakulását a 17. és 18. században új megközelítések, valamint több szempont alapján történő vizsgálat bevonásával. Kutatásunk során igyekeztünk számba venni azok kialakulását, a fejlődés hátráltató tényezőit, illetve a régió újjáépülésének folyamatát, korabeli forrásokon és demográfiai adatokon keresztül megvizsgálva. Kutatásunkat levéltári, irattári forrásokra alapoztuk, melybe beletartoznak a korabeli országos összeírások (az 1699-es Pentz-összeírás, az 1715-ös és 1720-as országos összeírások stb.), a helyi református egyházközségek anyakönyvei, valamint egyéb, a tanulmány szempontjából releváns források, szakirodalmi munkák.

Kulcsszavak: Nagykunság, református egyháztörténet, kora újkori Magyarország, helytörténet, hódoltság utáni helyreállítás

Abstract:

This study aims to demonstrate the history of Greater-Cumanian congregations in the 17th and 18th centuries by using new approaches and analyses. The purpose is to introduce the foundation, development, and reconstruction of the Greater-Cumanian Diocese by processing contemporary written sources and demographic data. Research relies mainly on archival sources: countrywide conscriptions, such as the Conscription by Pentz in 1699, the Conscription of 1715 and 1720, etc., the baptismal, marital and mortal records of the congregations of Karcag, Kisújszállás, Madaras, Kunhegyes, and Túrkeve. The study also worked with other relevant sources and papers.

Keywords: Greater Cumania, Calvinist church history, early modern Hungary, local history, reconstruction after the Ottoman occupation

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com