Polymatheia

Szennai Dóra: A gyermekvédelmi szakellátás rendszerében a gyermekotthonokban nevelkedők életútja és viselkedés-mintázatának háttere (Első rész)

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.09

Összefoglaló:

A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek fejlődésében jelentős különbséget jelent, hogy nevelőszülői hálózatban vagy gyermekotthonban nevelkednek. Utóbbiak fejlődésük egy kiemelt szakaszában család nélkül kénytelenek felnőni, kötődési hiányosságaik következményeként kiegyenlítetlen képességprofil és sajátos viselkedésmintázat jellemzi őket, ami megnehezíti oktatásban való részvételüket és előmenetelük sikerességét. Társadalmi beilleszkedésük fokozottan nehezített, melyből kitörési lehetőséget nyújthat a minél magasabb fokú iskolai részvétel és végzettség elérése. A magyar iskolarendszerben viszont az egyik legerősebb az összefüggés a tanulók társadalmi hátterének jellemzői és tanulási eredményessége között. Éppen azoknak a tanulóknak a legelőnytelenebb az átlageredménye, akik szociális, gazdasági és kulturális státusz szempontjából a leghátrányosabb helyzetű családokba születnek, ami minimális esélyt hagy számukra kiváló iskolai teljesítmény eléréséhez. Az összefoglaló a nemzetközi és hazai gyermekvédelmi rendszer szabályozásán és törekvésein keresztül nyújt betekintést a nehéz sorsú gyermekek életútjának állomásaiba és traumáiba, valamint próbálja feltárni a következményeként megmutatkozó atipikus viselkedésmintázatok és beilleszkedési nehézségek hátterét. Érzékenyítő célzattal irányítja a figyelmet a gyermekvédelmi szakellátáson belül a gyermekotthonokban nevelkedők viselkedésmintázatának háttértényezőire, remélve, hogy ezek megismerése mentén elfogadó szemléleti megközelítéssel teremthetnek lehetőséget az oktatásban dolgozók a gyermekek képességeinek kibontakoztatására és tanulmányi sikereik előmozdítására.

Kulcsszavak:

gyermekvédelmi szakellátás, gyermekotthon, atipikus viselkedés, beilleszkedési nehézségek

Abstract:

Children growing up in children’s homes show a markedly different development from those brought up by foster parents. Thus, they lack both family support and proper parental bonding at a crucial stage of
growing up, which makes them behave differently and leads to serious under-achievement in school and later life. Their behaviour in school makes it difficult for them to fully participate in education, although
better school attendance and higher finishing results can help them to fit into society. Unfortunately, there is a particularly close correlation in Hungary between the students’ social background and their school results. Children growing up in families with a low social, economic and cultural level have the lowest average school results. The study describes the regulation and aspirations of the child protection system in Hungary
and abroad, as well as the various stages and traumas in the life of these unenviable children. An attempt is also made to identify the reasons for this atypical behaviour and integration difficulties. The aim is to draw the attention of the child protection professionals and the teachers to the reasons for the atypical behaviour of children growing up in children’s homes. Hopefully they will adopt a more understanding attitude and maximally help these children to achieve their potential and reach better school results.

Keywords:

professional child protection sector, children’s homes, atypical behaviour pattern, integration difficulties

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com