Polymatheia

Kemsei Zoltán: 1500 év Tárnok múltjából

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2020.3-4.09

Összefoglaló:

Rövid merítés egy Budapest közeli (hajdan Fejér, ma Pest megyei) község múltjából a legendák homályába vesző tárnokvölgyi csatától a modernizáció, az iparosodás kezdetéig. Ez a hajdan magyar, majd rövid ideig szerb, később szlovák falu az ország jelentős történelmi eseményeiben nem vett részt, szem elé is csak a 20. század elejétől, agglomerációs településsé válásától került. Tárnok élő emlékezete körülbelül negyed évezredre tekinthet vissza, köszönhetően az identitását, nyelvét, szokásait sokáig megőrző szlovák nemzetiségnek. A fennmaradó 1250 évet a krónikák, oklevelek, történettudományi munkák őrzik. Tárnok története talán tipikus is lehet: egy középkori község, amely a török időkben lakosságát elvesztvén kiürül, majd a 18. században települ újjá, gyökeresen megváltozott jelleggel, nemzetiségi összetétellel, a régi hagyományok helyett új szokásokkal.

Kulcsszavak: Tárnok, szlovákság, Berki, nemzetiség, földművelés

 

Abstract:

This study is a short immersion from the past of a village near Budapest (formerly Fejér, now Pest County) from the battle of Tárnokvölgy, which is obscured by legends, to the beginning of modernization and industrialization. This formerly Hungarian, then for a short time Serbian, later Slovak village did not take part in the significant historical events of the country, and was in focus only in the 20th century as part of Budapest’s agglomeration. The living memory of Tárnok can be traced back to about a quarter of a millennium, thanks to the Slovak nationality, which has long preserved its identity, language and customs. The remaining 1250 years are preserved in chronicles, diplomas, and historical works. The history of Tárnok may be typical: a medieval village, which was emptied in Turkish times, lost its population, and then resettled in the 18th century. Its character and ethnic composition was radically changed and new customs appeared, replacing old traditions.

Keywords: Tárnok, Slovak minority, Berki, nationality, agriculture

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com