Polymatheia

Kóger Yvetta: "Tessék lerajzolni, hogy már négyéves elmúltam.” A Ludas Matyi óvodaképe az ötvenes évekből

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.12

Összefoglaló:

Jelen mikrokutatás az „ötvenes évek” magyarországi óvodaügyének elemzése keretében a hazai magyar nyelvű sajtó nem szakmai orgánumai közül a vizsgált korszak szatirikus hetilapjában, a Ludas Matyiban keresi az óvoda sajtóreprezentációjának specifikus megnyilvánulásait. Az újság az egykori óvodapolitikai hatás lenyomataként nemcsak szöveges, hanem képi emlékeket is tartalmaz.
Az állampárti időszakban nem volt ritka a gyermekeken keresztüli propaganda az intézmény népszerűsítése érdekében. A „gyerekszáj” egyik példája a címben idézett mondat.
Az óvodához köthető karikatúrák és kísérő szövegeik tanulmányozásával képet kaphatunk arról, hogy az egykori államvezetés milyen tartalommal kívánta megtölteni annak a preszkoláris intézménynek a fogalmát, amelyről feltehetően a lap olvasói közül is csak keveseknek volt közvetlen tapasztalata e korszakot megelőzően.

Kulcsszavak:

„ötvenes évek”, óvoda, sajtóirodalom, szöveg és képinterpretáció

Abstract:

This micro-research examines the care of the Hungarian kindergardens in the 1950s. Out of this era’s Hungarian non-professional press Ludas Matyi had been selected, which was a satirical paper appearing weekly. In this magazine, kindergardens’ specific press presentation forms can be found. The newspaper contains not only textual but also visual memories which are all based on the one-time kindergarden policy’s influence.
Using children to promote the institution was uncommon. The title of this research which is a quote given by a child is a good example of this kind of propaganda.
By studying the cartoons and texts we can get a picture of what kind of content the former government intended to fill the definition of the pre-school institution. To be precise about kindergardens only a few readers of the paper had any direct idea of what came before this era. In addition, the visual elements of this specific socialist kindergarden image also came to light.

Keywords:

1950s, kindergarden, press literature, text and image interpretation

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com