Polymatheia

Simándi Irén: „…felkelés Magyarországon.” A Szabad Európa Rádió Magyar Osztálya munkatársainak visszaemlékezései az 1956-os forradalom napjaira

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.06

Összefoglaló:


A tanulmány célja az oral history (az elbeszélt történelem) segítségével felidézni az 1956-os forradalom indulását és a szabadságharc napjainak fontosabb eseményeit. A munka elkészítéséhez felhasznált visszaemlékezések bepillantást engednek a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályán dolgozó egykori munkatársak mindennapjaiba, hol voltak a forradalom kezdetén, milyen feladatokat láttak el a szabadságharc napjaiban. Az interjúkból megtudhatjuk, volt-e megfelelő, hiteles hírforrás a magyarországi események megismerésére és azok kommentálására. A rádió legfontosabb részlege a Magyar Monitoring Osztály (lehallgató) volt. Az osztály munkatársai rögzítették és írták le a Magyar Rádióban elhangzott adások szövegeit a Magyar Osztály szerkesztői és a Központi Hírosztály [Central News] munkatársai számára, akik ezeknek a felhasználásával írták a híreket a forradalom napjaiban is. Az interjúk különösen értékes részei azok az emlékek, amelyekben a rádiósok személyes véleményüket fogalmazták meg egy-egy eseményről vagy politikusról, pl. Nagy Imre miniszterelnök tevékenységéről. A tanulmányt a műfaji sajátosságok (forráskritika) figyelembevételével készítettük el, bőséges információt tartalmazó jegyzetapparátus felsorakoztatásával, amely segítséget nyújt az ismeretanyag mélyebb megértéséhez.


Kulcsszavak:

rádió, hidegháború, forradalom és szabadságharc, oral history, Teenager party


Abstract:


The aim of the study is to recall the beginning of the 1956 revolution and the major events of the War of Independence with the help of oral history. The recollections used to compile the work give an insight into the everyday life of the former staff of the Hungarian Department of Radio Free Europe, where they were at the beginning of the revolution, and what tasks they performed in the days of the war of independence. From the interviews we can find out whether there was a suitable, authentic news source to learn about the events in Hungary and to comment on them. The most important part of the radio was the Hungarian Monitoring Department (eavesdropping). The staff of the department recorded and described the texts of the broadcasts on Hungarian Radio for the editors of the Hungarian Department and the staff of the Central News Department, who also used the news to write the news in the days of the revolution. Particularly valuable parts of the interviews are the memories in which radio stations expressed their personal opinions about an event or politician, e.g. on the activities of Prime Minister Imre Nagy. The study was prepared taking into account the specifics of the genre (source critique), listing the notes containing a wealth of information, which helps to provide a deeper understanding of the knowledge material.

Keywords:

radio, cold war, revolution and war of independence, oral history, Teenager party

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com