Polymatheia

Kovácsné Magyari Hajnalka: „A vágy titokzatos tárgyaiként néztek ránk...” Modellek, manökenek világa a szocializmus idején

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2021.3-4.04

Összefoglaló:

Tanulmányom a Kádár-kori modellek világáról szól, mely egyfajta „kapitalista szigetet” képezett a szürke államszocializmusban. Irigyelt és csodált vágyképei voltak ők a magyar társadalomnak, és habár nyugati kollégáikhoz viszonyítva nem voltak annyira megfizetve, hazai körülmények között kivételezett helyzetet élveztek. De miért érdekes és sajátos a manöken-lét az államszocializmusban? Miben volt egyedi az ő életük? Miként próbáltak boldogulni a tervgazdaság és a piacosodás sajátos viszonyai között? Miként formálta megjelenésük a szexualitással kapcsolatos közgondolkozást? És vajon kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt megfigyelte-e őket az állambiztonság? Tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, személyes interjúk, sajtóforrások és levéltári iratok elemzése és feldolgozása segítségével.

Kulcsszavak: modellek, manökenek, „sztármanökenek”, Kádár-kor, államszocializmus

 

Abstract:

This study is about the world of Kádár era models, which formed a kind of “capitalist island” in grey state socialism. They were the enviable and admired desires of Hungarian society, and although they were not so well paid compared to their Western counterparts, they were in a privileged position under domestic conditions. But why is being a mannequin interesting and special in state socialism? How was their life unique? How did they try to cope with the specific conditions of the planned economy and marketization? How did their appearance shape public thinking about sexuality? And, because of their extensive network of contacts, is it conceivable for them to be monitored by state security? In my study, I seek answers to these questions through the analysis and processing of personal interviews, press sources, and archival records.

Keywords: models, mannequins, “star mannequins”, Kádár era, state socialism

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com