Polymatheia

Szabó Andrea: Kökényesi Zsolt: Az udvar vonzásában. A magyar főnemesség bécsi integrációjának színterei (1711–1765). L’Harmattan, 2021. 534 o.

Könyvismertetések

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.16

A magyar vonatkozású bécsi udvari integráció témájával– annak ellenére, hogy egyértelműen kiemelkedő szerepet játszott a hazai főnemesi családok életében – az eddig napvilágot látott szakirodalom csupán érintőlegesen foglalkozott. Kökényesi Zsolt „A magyar arisztokraták integrációja a bécsi udvarba 1711 és 1765 kötött” címmel készítette el doktori disszertációját, és summa cum laude minősítéssel szerezte meg doktori fokozatát az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola képzésén 2016-ban. A szerző kutatási területe a Magyar Királyság története a 18. századi Habsburg Monarchiában, különös tekintettel a főnemesség politikai és kulturális szerepvállalására, udvari integrációjára, valamint a korszak oktatástörténetére.

Jelen kötet a szerző elmúlt tíz évben végzett alapos kutatómunkájának összegzése. 2016-os disszertációjának csupán két fejezete kapott helyet a monográfiában, ezen korszak (1711–1765) reprezentációtörténeti szegmensét pedig egy új kötetben kívánja majd összegezni. A monográfia tehát friss, számos új és értékes információval rendelkező forrás, amelynek első fejezeteiben megismerkedhetünk a kutatás előzményeivel és módszereivel is; a kötet célkitűzése, hogy nyomon kövesse és elemezze a magyar főnemesség császárvárosi reprezentációját.

Teljes cikk letöltése