Polymatheia

Oravec Éva: Egy elfeledett játék nyomában. Nemzetközi világposta a táncmulatságokban (1880-1930-as évek)

Művelődéstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2023.3-4.03

Összefoglaló:
A nemzetközi világposta elnevezésű játék a táncmulatságok részeként az 1880-as évek végén jelent meg Budapesten, majd néhány év alatt országszerte elterjedt. A képeslapok megvásárlásából befolyt összeget legtöbbször jótékony célra ajánlotta fel a rendezőség, díjazták a legtöbb levelet eladó és a legtöbbet megkapó leányt. Egy este alatt akár több ezer képeslap is forgalomba került a bálteremben. Idővel megjelentek változatai, a játékot a szervezők rugalmasan alakították, a lényeg azonban nem változott: titkos üzeneteket küldhettek egymásnak a fiatalok a mulatságban, olykor szerelmek szövődtek, máskor derültséget okozott, a rendezőségnek pedig bevételt jelentett. Az egyesületek megjelenésével és a mulatságok átalakulásával együtt ez a játék is a vidék polgárosodásának része lehetett. Ezzel együtt megállapítható, hogy magyar sajátosság maradt, melyet minden bizonnyal a magyar kreativitás teremtett a megjelenő új eszköz, a levelezőlap felhasználásával.


Kulcsszavak: játék, játéktörténet, társas élet, egyesületek, közösség, polgárosulás, postajáték, képeslap

Abstract:
The game called International World Post appeared in Budapest at the end of the 1880s as a feature of dance parties, and then, within a few years, it spread throughout the country. The organizers donated to charity most of the money collected from the purchase of postcards, and the girl who sold the most and received the most was rewarded. Thousands of postcards were sold in the ballroom in a single evening. Versions of the game appeared over time, and the organizers adapted the game flexibly, but the essence did not change: the young people could send secret messages to one another during the fun; sometimes love was entwined; at other times it raised cheerfulness; and it all meant proceeds for the organizers. Along with the appearance of associations and with the transformation of entertainment, this game could also be part of the urbanization of the countryside. At the same time, it can be concluded that it remained a Hungarian characteristic, which was certainly created by Hungarian creativity using the new tool that appeared, the postcard.

Keywords: game, game history, social life, associations, community, citizenship, postal game, postcard

Teljes cikk letöltése