Polymatheia

Márföldi Erika: A gyermek – család – pedagógus egysége a Waldorf óvodában. (Az óvodapedagógusok és a szülők együttműködése a Waldorf óvodás gyermekek harmonikus fejlődésének érdekében (2. rész)

Neveléstörténet

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.3-4.09

Összefoglaló:
Olyan korban élünk, amikor az óvodának legalább annyira hangsúlyos szerepe van, mint az iskolának a családok szempontjából. Ahhoz, hogy egy Waldorf-óvoda a gyermekek számára valóban védőburkot képezhessen, elkerülhetetlen a szülők és pedagógusok harmonikus együttműködése. A Waldorf-óvoda autonóm működésének nehézségei folyamatosan jelen vannak a jogszabályi környezet változásainak hatására. A mai média által felfokozott családi élet, a törvényileg erősen leszabályozott óvodai keretek és a szociális tér szűkülése, a munkahelyi leterheltség, a családok mind gyakoribb felbomlása és átalakulása egyre jobban sürgetik az óvodába érkező családok pedagógiai támogatását. A változó világ erős külső befolyása ellenére a Waldorf-pedagógiai alapelvek érvényesülése és a megtartó óvodai közösség mint biztonságot nyújtó tér egyre fontosabbá válik a gyermeknek, a családnak és a pedagógusnak egyaránt.
Kulcsszavak: Waldorf-pedagógia, gyermeki jogok, családi élet, óvodai közösség, pedagógiai autonómia


Abstract:
We live in an age when kindergarten has at least as important role as school in the families’ lives. In order for a Waldorf kindergarten to truly form a shelter for children, harmonious cooperation between parents and
educators is essential. Difficulties in the autonomous operation of the Waldorf kindergarten are constantly present as a consequence of changes in the legal environment. The intensification of family life by today’s media, highly regulated framework of kindergartens, the narrowing of the social space, the overstretched commitment to work, the great disintegration and transformation of families are all the more urgent to support the pedagogical support of families entering kindergarten. Despite intensive external influence of the changing world, the enforcement of Waldorfpedagogical principles and the maintaining kindergarten community as a space for safety are becoming increasingly important for the child, family, and educator alike.

Keywords: Waldorf-pedagogy, children’s rights, family life, preschool community, pedagogical autonomy

Teljes cikk letöltése