Polymatheia

Oravec Éva: Sport és társas élet Gödöllőn a dualizmus éveiben (1867–1918). A sportmozgalom kezdeteinek nyomai egy vidéki település, Gödöllő társasági életében

Tehetségkutató

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.13

Összefoglaló:

E tanulmány Gödöllő dualizmus kori társas életét a sport szempontjából vizsgálja, fókuszálva annak közösségépítő erejére és társadalmi beágyazottságára. Az egyesületek a társadalmi élet szerves részei voltak és a sportmozgalom kibontakozásában jelentős szerepet játszottak. A helytörténeti irodalom és a különféle források tükrében megállapítható: ahogy országosan, úgy Gödöllőn is korán megalakult a praktikus célokat ellátó lövészegylet és a testedzést magába foglaló tűzoltóság, melyek szervezői a község elitjébe tartoztak. Az 1870-es években megjelent a nagyobb közönség számára vonzó korcsolyázás, majd az úszás és a tenisz, a századfordulótól a futball, az egyletekben népszerű volt a kugli. Általánosan szervezett sportéletről 1909-től, a Gödöllői Sport Club megalapításától beszélhetünk. Jellemző volt a sportesemények, ünnepélyek és mulatságok – olykor más egyesületekkel együtt történő – szervezése.

Kulcsszavak:

dualizmus, helytörténet, sport, egyesület, mulatság, Gödöllő

Abstract:

This study examines the social life of Gödöllő in the age of Dualism from the perspective of sport, focusing upon its community-building power and social embeddedness. Associations were an integral part of social life and played a significant role in the development of the sports movement. In the light of local history, from literature and various other, including national, sources we may say that in Gödöllő the shooting association and the fire brigade, which both served practical purposes and included physical training, were formed early on: their organizers belonged to the élite of the village. In the 1870s, skating – which was attractive to a wider audience – appeared, and was followed by swimming, tennis and from the turn of the century, football. Bowling was also well liked in associations. We may speak of a generally organized sports life from 1909, when the Gödöllő Sports Club was founded. It became  common to organize sporting events, celebrations and parties, sometimes in conjunction with other associations.

Keywords:

Dualism, local history, sports, association, entertainment, Gödöllő

Teljes cikk letöltése
Szerkesztőség:
Kodolányi János Egyetem
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: +36 30 478 52 79
polymatheia.mnf@gmail.com